Тук нямам за цел да убеждавам някого в правотата и истинността на астрологията, а по-скоро бих желал да провокирам този, който чете следващите редове, да помисли върху написаното и неговият смисъл, дори да го провери и проучи и може би, да стигне по-далеч. Започвам с цитати от свещените книги на двете най-разпространени религии в света – християнство и ислям, минавайки през цитати на значими хора и неверни изказвания, приписвани на известни личности.

Библия:
Библия и астрология
Библия и астрология

“ И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветяват земята и) да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години; ”

Библия, Битие 1:14

“ Слънце, месечина и звезди, бидейки светли и пращани за потреба, са благопослушни. ”

Библия, Послание на Иеремия 1:59

“ И разумните ще сияят като светилата на твърдта, и ония, които са обърнали мнозина към правда – като звездите, вовеки, за всякога. ”

Библия, Книга на пророк Даниила 12:3

“ Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите, началото, края и средата на времената, повратните смени и измененията на времената, годишните кръгове и положението на звездите. ”

Библия, Книга Премъдрост Соломонова 7:17,18,19

“ И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; ”

Библия, Трета книга на Ездра 6:45,46

“ В четвъртия ден Ти заповяда да се яви сиянието на слънцето, светлината на луната, разположението на звездите и заповяда, те да служат на човека, който щеше да бъде създаден. ”

Библия, От Лука свето Евангелие 21:25

“ Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните; един е блясъкът на слънцето; друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясък. ”

Библия, Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 15:40,41

Коран:
Коран и астрология
Коран и астрология

“ Той е Онзи, Който създаде за вас звездите, за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето. Разясняваме знаменията на хора знаещи. ”

Коран, 6:97

“ И отправи поглед към звездите. И рече: “Аз съм болен.” А те му обърнаха гръб и си отидоха. * ”

Коран, 37:88,89,90

* По това време хората служат на идоли и лъжливи богове и когато канят Ибрахим (Авраам) да празнува техен празник, той им отказва след като „отправя поглед“ към звездите. Изглежда, че Ибрахим (Авраам), който е пратеник на Аллах умее да „чете“ по звездите.

“ Умолява Го всичко на небесата и на земята. Всеки миг изявява Той някакво дело. * ”

Коран, 55:29

* На думи и в постъпките си създанията желаят от Аллах помощ по различни въпроси като служене, препитание, опрощение и др. Всеки миг Аллах ръководи вселената, като възкресява, унищожава, влага стойност и обезценява, създава богати и бедни, и т.н.

“ И направихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите, и го опазихме от всеки прокуден сатана. Всеки, който слуша скришом, го следва ярък пламък.* ”

Коран, 15:16,17,18

* Допреди изпращането на последния Пророк джиновете се изкачвали на небесата, подслушвали и предавали на гадателите чутото за съдбините на хората. След низпославането на Корана, както е отразено в знамението, джиновете били възпрени.

“ И положи на земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас; и реки, и пътища, за да се напътите; и други знаци; и по звездите се насочват. ”

Коран, 16:15,16

Значими личности за астрологията:
Карл Юнг и астрология
Карл Юнг и астрология

“ Наблюдават се много впечатляващи аналогии между астрологическата констелация и психологическите събития или между хороскопа и характеровите предразположености. Например, възможно е дори да се предвиди донякъде психическото въздействие на даден транзит. Човек може да очаква с голяма доза сигурност, че определена психологическа ситуация ще бъде съпътствана от аналогична астрологическа конфигурация. ”

Карл Густав Юнг, В интервю за „Astrologie Moderne“

“ Астрологията е една наука, която трябва да се проучи добре, защото има приложение навсякъде в живота. В човешкия организъм, във всяко едно положение на тялото, в устройството на формата, на челото, на лицето, може да познаете един човек към кои типове спада. Всички планети оказват влияние върху човека. ”

Учителят Петър Дънов, Изгревът на Бялото братство, том 19

“ Астрологията показва благоприятните и неблагоприятните съчетания, на които човек се натъква в живота си, като му дава възможност да предотврати някои опасности и нещастия в живота си. Всички тия подробности и ред други един астролог може да изчисли по един математически начин. ”

Учителят Петър Дънов, Изгревът на Бялото братство, том 19

Неверни цитати:

„ Аз съм изучавал тези неща, а вие не сте.“

Исак Нютон *

* Твърди се, че това са изречени думи от Исак Нютон в отговор на скептицизъм, проявен от д-р Едмънд Халей по повод астрологията (д-р Халей е предвидил завръщането на комета през 1758г., именувана Халеева комета в негова чест). Макар и изречени от Нютон, тези думи се оказаха изречени в защита на религията, а не на астрологията. Доказателство за това се намериха в биографии на Нютон от английския физик Дейвид Брюстър (1781-1868), в които той е цитиран изцяло като:  ‘... когато д-р Халей се осмели да каже нещо неуважително към религията, той неизменно го проверяваше с репликата: „ Аз съм изучавал тези неща - вие не сте. “

За повече информация: https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/astrology/newton.htm

Алберт Айнщайн и астрология
Алберт Айнщайн и астрология

“ Астрологията е наука сама по себе си и съдържа вълнуващ запас от знания. Тя ме научи научи на много неща и аз съм ѝ изключително задължен. Тя е като животворен елексир за човечеството. ”

Алберт Айнщайн *

* Този цитат, приписван на Айнщайн, се оказа неверен. През 2007г. списание „Skeptical Inquirer“ доказва, че тези думи погрешно се смятат за изречени от Алберт Айнщайн.

За повече информация: https://issuu.com/gebla/docs/skeptical_inquirer_31-6_ocr

Още за астрологията

четете в моя блог

Астрологични статии
Астрологични статии

Цитати