Водолей
Водолей

Водолей

Аз мога

Първи управител: Уран

Втори управител: Сатурн

Ден: Сряда

Цвят: Електриково синьо

Камък: Аметист

Метал: Уран

Стихия: Въздух

Кръст: Фиксиран

Водолеят е най-непредсказуем от целия Зодиак. В него винаги има нещо загадъчно. Съжденията му са много оригинални, а решенията му - необичайни.

Роден е, за да бъде експериментатор. Представителите на тази Зодия са направили множество важни открития както в науката, така и в техниката. Водолеят е повече склонен към теоретични изследвания. Често приятелите му също са необикновени хора.

Водолеят има строгост в мисленето, ясни формулировки, точност и логичност в изразяването, жажда за разбиране. Въпреки че мисленето на Водолея винаги е авангардно, той добре помни традицията, защото там вижда извор, който подхранва неговото творчество. Често основата на неговите изобретения е в добре забравеното старо.

Притежава вътрешна принципност и зачита духа, а не буквата на закона.

Водолеят притежава колективизъм, умение да обединява и синтезира различни течения, подходи и традиции без да потиска волята си. Той винаги запазва самобитността и оригиналността си.

Водолеят е общителен и възприемчив към идеите. Лесно и бързо схваща нещата. Голяма оригиналност и повишена идейност. Начетеност, интерес към науката и учението, интелигентност, техническа мисъл.

При цялата си общителност Водолеят е изключително избирателен в любовта и винаги има собствени възгледи за личния живот, в които никой не може да му се бърка. Той по-малко държи на своята сексуалност и носи типичния романтизъм – стремеж към недостижимия идеал.

Типичният Водолей обича да бъде част от колектива, но не и да е началник, защото подобна отговорност би ограничила свободата му. Ако имате началник Водолей, можете спокойно да го потупате по рамото и да му предложите да отидете да си пиете бирата заедно. Водолеите притежават определено негласно държане: гледат на човешкото достойнство отгоре, за тях това са „дребни работи”. При тях отсъства изявено самочувствие. Ако те се ориентират към нещо, то задължително това е нещо висше.

Хуманизмът не му позволява да използва силови методи в борбата с противници. Той предпочита мирни средства и изключва силов натиск. Не обича и не може да работи самостоятелно. Водолеят предоставя отговорността на колектива.

В любовния живот Водолеят първо се опира на умствените си качества и в много по-малка степен на сърцето си. За него е по-важна дружбата, общността, отколкото любовта. Не признава кръвни и родови връзки. Категоричен и безкомпромисен знак е, на който му е чужда способността да прощава, приема. Класическата емоция на Водолея е УВАЖЕНИЕТО. Това е умствено чувство.

Водолеят усеща себе си не като център на вселената, а като част от нея, в която има много звезди като него и всички заедно те образуват космоса. Обича да действа в колектив и винаги от името на колектива. Не се големее, защото уважава всяка една личност. Вижда уникалното във всеки отделен човек. Във всяко многообразие съзира уникалния елемент. Смята, че всяко нещо в света си има място. За Водолея светът е многообразие от безброй души, които притежават свободна воля. Той отрича йерархията и смята, че нейните закони не действат, тъй като всички за него са равни.

Усеща формата, но за него тя се ражда от вътрешните връзки между хората. В този знак  импулсът идва повече отвътре, отколкото от самата структура. Вижда и душата на човека, не само тялото и формата. Много е общителен и проявява индивидуалността си чрез комуникация. Колективното решение за него е много по-важно от личното. Той е демократ, идеалист, мечтател и успява да съвмести тези високи качества с публична практическа дейност. Обича да членува в различни организации. Устремен е към бъдещето, което за него е по-реално от настоящето. Дори мисли с категориите на бъдещето. Голям оптимист е и предпочита промените пред стабилността.

Тайнственото и неизвестното пробуждат интереса му, като най-доброто време за него е това на промените. Водолеят не обича нищо сигурно и стабилно, светът за него е жив, еднообразието го отегчава. Единственото сигурно и постоянно нещо в света за него са промените.

Като възраст Водолеят се чувства по-зрял, защото има връзка с космоса и това го кара да се стреми нагоре. Още от малък се усеща като възрастен и общува повече с възрастните, отколкото с децата. Залегналият в него стремеж да върви нагоре и напред го тласка цял живот към развитие. Не признава авторитетите и му трябва значителна разлика във възрастта, за да приеме някого като такъв. Притежава критично и независимо мислене.

От малък търси свобода и независимост, иска да преодолява устойчивите форми, да разруши из основи всичко отживяло и да построи нещо ново и нестандартно. Светът за него е интересен, дори поради факта, че има с кого да общува, като не забравяме, че Водолеят сам си избира приятелите.

Водолеят е знак на ранно израстване.  Старае се рано да порасне, като не се състарява бързо. Вечната младост е характерна за този знак.

Водолеите са склонни към риск. Обичат нестандартните ситуации.

Началникът Водолей обича да събира съвещания, дори да трябва да вземе някакво незначително решение. В крайна сметка решението ще го вземе сам, но това е неговият стил на работа. Обича да бъде като баща на своите подчинени, вниква във всичко, дори в личния им живот.

Водолеят е голям инат. За него понятията „мое” и „наше” се разтварят едно в друго.

Неговото поведение е непластично, инати се, особено ако му дойде някаква идея. Стреми се да натъкми обстановката според своите разбирания.

Водолеят много се страхува да не бъде като всеки друг, бои се да не се разтвори във всеобщото. Желае да бъде особен, външно нестандартен, ексцентричен. Слабото му място е жаждата за промени.

Своите възгледи и убеждения Водолеите отстояват умело, логично и аргументирано. Ако са убедени в нещо, да ги разубедим е невъзможно, а ако наистина са запалени за нещо, по-добре е да не влизаме в полемика с тях, защото те въпреки всичко ще ни разубедят и ще ни направят техен съратник.  В това ще им помогне силната интуиция и умението да разбират хората.

Въпреки своята общителност, Водолеите са безкрайно независими и самостоятелни. Те обичат и желаят да облагодетелстват цялото човечество, но могат с лека ръка да пренебрегнат драмата на конкретния човек. Убедени са, че ако на Земята реализират лозунгите „Равенство, Братство, Свобода”, тогава всички заедно и всеки по отделно ще стане щастлив. Това може би е единственото, в което Водолеят не е успял да убеди човечеството.

В общуването с тях трябва да се държим открито и честно. Те могат изведнъж да променят своето решение. Не забравяйте, че винаги ще намерят аргументирано обяснение за действията си, а вашите доводи за миг могат да обезценят. Не се опитвайте да спорите с тях. Те са много своенравни и упорито отстояват своето. Отношенията си с хората създават въз основа на чувството си за симпатия или антипатия. Основно ги ръководи импулсът, поривът. Затова, ако ви се наложи да вършите работа с Водолеи, постарайте се да им се харесате и каквото ще правите - вършете го бързо! Не оставяйте нещата за следващия ден.

Водолеят, за който понятието дружба е свято, е необходимо да подкрепим в неговата идея, да предложим нещо необикновено, без да му пречим да се изявява като идеен лидер. Даже ако той се вдъхнови от вашата идея, няма и да забележите как тя ще стане негов лозунг.

В науката този знак се изявява в компютърната сфера, изчислителната и инженерната техника, самолети, космонавтика, метеорология. Техните сфери са радио, телевизия, преса. Водолеите са чудесни математици и физици. А също и ненадминати окултисти и астролози.

За тях е непостижимо примирението на вътрешното им състояние на душата с външната реалност. Именно това ги тласка към духовни търсения.

В трудните житейски моменти ги спасява това, че никога не униват, оптимисти са докрай. Повече живеят с духа си, отколкото с тялото; повече с бъдещето, отколкото с настоящето.

В любовта са същите непоправими идеалисти и романтици, както и в живота. Могат внезапно да се влюбват и да боготворят обекта на своето обожание. Съответно по същия внезапен начин да прекъснат любовните отношения. Най-важното за тях е душевната близост с партньора, разбирателството, сходството на интереси. Идеал в любовта за тях е „Любов – Дружба“.

Водолеите обичат постоянните промени: сменят домовете си, колите, мебелите, местоживеенето, работата, професията и партньорите.

Сивите и незабележими хора тях не ги интересуват, привлича ги всичко нестандартно и необикновено.

Жените Водолеи са интересни и остроумни събеседнички. Хуморът при тях присъства наравно с душевната им дълбочина и сериозност.

В живота на един мъж такава жена се появява внезапно като светкавица, която го завладява с нестандартния си външен вид и необикновен характер. Това е любов от пръв поглед, чиито последствия могат да бъдат непредсказуеми.

Зодиите през 2024г.Зодиите през 2024г.