Плутон
Плутон

Плутон

С Плутон са свързани тайните неща, скритите процеси, онова тайно, което по-късно става явно.

Плутон е свързан с различни сили, които се намират от другата страната на смъртта. Това са всякакви постсмъртни същности, сили от невидимия свят, магически и тайнствени. В подсъзнанието на човека Плутон е тайнственото, магическото, скритото в огромна дълбочина нещо. И в същото време е най-мощната творческа сила - чистата сила на живота, която е скрита във всяка клетка на организма.

Първата характеристика на Плутон  е мощ и сила. Понякога за Плутон казват, че това е власт, но властта не е само сила, а добре организирана сила. Плутон представлява чистата сила, която може да се превърне във власт.

Хората със силен Плутон са групови лидери, великолепни организатори, основатели на обществени или окултни движения. Плутон се проявява и като окултни, магически и целителски способности.

Плутон предопределя отношенията на поколението с обществото, колективните цели, отношенията с държавата. С него са свързани масовите, обществените, колективните движения, също и войните.

Плутон може да се прояви в човека като влечение към смъртта.

Той е разрушително действаща планета. Неговото действие най-често се възприема като потискащо, силата на Плутон се усеща от човека като унищожителна. Плутон парализира волята, поражда ужаса, който изтрива личността. Той създава впечатление в човека, че действа висша, непреодолима сила. Той има и положителни прояви, управлява всякакво действие, свързано с работа с енергиите, с трансформацията - йога, източни бойни изкуства и др.

Плутон е трансформация, смърт  на старата форма и раждане на новата. Сблъсквайки се с формата, той я разделя на атоми, а новообразуваната индивидуалност не може да се разруши.

Instagram AstroImpulseInstagram AstroImpulse