Слънце
Слънце

Слънце

Слънцето представлява начало и извор на живот в нашето съзнание. Мисленето, възприятието, волята, емоциите и постъпките ни са свързани и произлизат едни от други, защото съществува този център. Слънчевият център в нас е основата на нашата цялост, това е нашето АЗ.

Слънцето е център, опора, източник на живот и съзнание. Неговите качества са: равновесие, устойчивост, обективност, самостоятелност, независимост, самоувереност, самодостатъчност. Жизнената и творческа сила на Слънцето пораждат активност, жажда за действие, лидерски качества, способност да оставаш верен на себе си, жизнерадостност, искреност, откритост, яркост, умение да се радваш на живота. 

Слънцето винаги дава и нищо не отнема. Достатъчно му е само да се прояви. Хора със силно Слънце са щедри, изявени, притежават артистизъм, вътрешна устойчивост и цялостност, от тях извира живот и това се изразява като творчество.

Трудно е да отклоним Слънцето от пътя му -  ако човек от слънчев тип е решил нещо, ще го направи открито и импулсивно. Силното Слънце увлича околните, много обича подкрепата, обича да го гледат като Бог. Слънчевите хора са водачи, с тях винаги е приятно. Слънцето е невъзприемчиво - такъв човек няма да прави нищо, ако го карат насила.

Instragram AstroImpulseInstragram AstroImpulse