Луна
Луна

Луна

Луната е много възприемчива, податлива, нейната функция е адаптацията, нагаждане. Пластична е, умее да се променя, да приема друга форма и да се вписва във всякаква среда. Човек със силна Луна може лесно да се приспособява - това е вътрешна жизнеспособност, огромно жизнелюбие, жилавост, но и мекота, външна слабост и несамостоятелност. Тя е естествена като малко дете, капризна, настроението ѝ може да се мени без видими причини и в същото време е интуитивна, поддава се на чуждо настроение и се влияе от обстановката. 

Лунариите са много сантиментални, чувствителни и магнетични. Често се променят. Силната Луна попива и натрупва - иска всичко, което може да притежава. Тя е много материална. Това обаче не е желание да владееш гордо, за да видят всички. Това е просто стремеж към материално притежание „може да потрябва в критичен момент“.

Лунните хора са много впечатлителни, създават силни емоционални връзки, привързани са към майката, рода, семейството, децата. Силната Луна е и много плодовита.

Въображението, фантазиите, литературата и поетичните способности са свързани с Луната или Нептун. Под въздействието на Луната човек възприема образи, съхранява ги и ги възпроизвежда.

В живота Луната винаги търси партньор, човек, на който да се осланя, независимо от неговия пол. В социалния живот лунният тип е слабо активен, той се проявява, само ако нещо засяга дома и децата. Луната е много практична, това е най-материалната планета. Лунарият обича да си хапне вкусно, той има силни сензитивни възприятия. Има собственически инстинкт, който може да прерасне в страст да притежаваш и трупаш.

Instragram AstroImpulseInstragram AstroImpulse