МИШЕЛ ГОКЛЕН - АСТРОЛОГИЯ И НАУКА

Мишел Гоклен и неговите статистически изследвания, свързани с астрологията.

Божидар Ръсовски

6/18/2021

Мишел и Франсоаз Гоклен
Мишел и Франсоаз Гоклен

Мишел и Франсоаз Гоклен

Мишел Гоклен (1928-1991) е френски психолог и писател, който се опита да постави астрологията на научна основа чрез своите специални изследвания на корелацията между личността и космическите влияния. Гоклен е роден на 13 ноември 1928 г. в Париж и е получил образование в Сорбоната, Парижки университет. През 1954 г. се жени за Франсоаз Шнайдер, научен писател и психолог, която си сътрудничи с него в научните изследвания и писането. Гоклен започва да се занимава с психология и писане през 1956г. Със съпругата си създава Лаборатория за изследване на връзките между космическите ритми и психофизиологията в Париж. През 1949 г., след като установяват, че в предишните количествени изследвания в астрологията липсва достатъчен научен подход, те започват да събират големи масиви от данни за раждането и анализират планетарните позиции във връзка с различни фактори, особено избора на кариера и последваща реализация. През юли-август на 1954 година, докато Франсоаз почива в Исландия, той завършва машинописа на първата си книга L'Influence des Astres („Влиянието на звездите“). Публикувана е в края на 1955 г. от Le Dauphin, Париж.

Книгата съдържа 347 страници, от които близо една трета изброява данните за раждането на 576 и 508 лекари, 570 спортни шампиони, 676 военнослужещи, 906 изявени художници, 361 по-слабо изявени художници, 500 актьори, 494 политици, 349 учени и 884 свещеници, общо 5824 видни професионалисти (всъщност 5726, тъй като 68 лекари са били общи за двете групи), всички с място и час на раждане.Книгата е добре отразена във френската преса. В популярния седмичник France Dimanche (30 декември 1955г.), излиза статия със заглавие „Три планети решават вашата професия“, която включва снимка на Гоклен, държащ страница с фигури с надпис (на френски) "За десет години младият френски статистик Мишел Гоклен изготви милиони фигури, за да докаже, че астрологията е неправдоподобна. Но днес той стига до извода, че определени планети оказват влияние."

Заключенията на Гоклен като цяло са лоши новини за астрологията и са следните: Предходни изследвания са правени без да се познава статистиката и обикновено са използвани доста малко на брой примери (сто или двеста случая). Резултатите, дадени в заключение не надвишават случайните колебания и не се възпроизвеждат при изследване проведено с голям брой примери.Гоклен коментира, че неговите открития представляват "значително проучване при тестване на астрологични правила с многобройни и разнообразни примери. Необходимо е да се подчертае, че резултатите сриват астрологичните твърдения повече, отколкото биха могли да ги потвърдят... защото те не атакуват заключенията на определени автори, а елементарната основа на самата доктрина.“

Ситуацията се променя, когато Гоклен тества откритията на френския астролог Леон Ласон. Той отбеляза, че размерът на извадките на Ласон е неадекватен (често по-малко от сто случая) и че той не допуска астрономически и демографски фактори. Например Ласон открива, че писателите са склонни да се раждат с изгряването на Меркурий, което всъщност се дължи на по-големия брой раждания близо до изгрева на слънцето и на това, че Меркурий никога не е бил далеч от Слънцето, така че астрологията няма нищо общо с това.

Мишел Гоклен
Мишел Гоклен

Мишел Гоклен

Въпреки това, за голяма изненада на Гоклен, той наблюдава в собствените си многобройни проби подобни (но не идентични) резултати, които наистина се възпроизвеждат. Именно тези резултати, а не неуспешните резултати, изпълват по-голямата част от първата книга на Гоклен. В нейното въведение той отбелязва, че „е бил искрено убеден, че неговата книга няма да има какво да предложи, освен критика на астрологичната доктрина... Но в хода на нашата работа се сблъскахме с толкова забележителни резултати, че научната строгост ни задължи да преследваме и разширяваме нашите изследвания. Освен това „нито една априорна причина не изглежда достатъчно валидна за отхвърляне на направените от нас заключения“.

Наблюденията на Гоклен са били достатъчно прости – хора с видни професионални качества като изявени учени са били склонни да се раждат с присъствие или липса на определени планети в областите, които точно са минали изгрева (Асцендент) или кулминацията (най-високата точка в хороскопа – Медиум цели). Всяка професия е свързана с една или повече от трите планети, а именно Марс (по-късно тази корелация ще бъде наречена „Ефект на Марс“), Юпитер и Сатурн (Луната е добавена по-късно, а Венера още по-късно), но не и с останалите планети или Слънцето. Например планетата, която присъства в съответните зони, е Марс за лекари, военни лидери и спортни шампиони, Юпитер за актьори и Сатурн за учени. Марс и Сатурн липсват в тези зони за художниците. Тези резултати бяха в съответствие с Марс = активност, Юпитер = външнa изява, Сатурн = вътрешна мисъл, която повече или по-малко кореспондираше с твърденията на астрологията.

Гоклен коментира: "Основната реакция на онези, които изследваха работата, беше да ме посъветват да опитам да повторя експериментите в чужбина, за да видя дали ще се появят същите резултати сред ражданията, различни от френските. Съгласих се. Обхватът на експериментите трябваше да бъде да бъде удължен, ако искам да потвърдя фактите. В началото на 1956 г. аз и съпругата ми посещавахме различна държава всяка година. По време на празниците и като се възползвахме от тридесетте дни на свобода, с които разполагахме, натрупахме нови записи; през останалото време през годината работихме върху статистическите изчисления. По този начин германските, италианските, белгийските и холандските знаменитости бяха обединени. Като цяло бяха събрани 15 000 раждания за анализ, всички пълни, индексирани и получени от службата по вписванията с помощта на енергична кореспонденция с многобройни кметства“. По време на това събиране на данни езиковите умения на Франсоаз бяха от решаващо значение. Тези 15 000 нови случая, заедно с още 2000 случая от Франция, доведоха до резултатите, публикувани във втората му книга Les Hommes et les Astres. Написването ѝ отнело на Гоклен шест месеца работа без заплащане. Но резултатите бяха почти еднакво положителни.

Гокленови зони
Гокленови зони

Акцентираните полета в статистическите изследвания, наречени "Гокленови зони", в чест на Мишел Гоклен

От общо 13 френски планетни наблюдения за видни професионалисти (Марс, Юпитер, Сатурн за лекари и учени; Луна, Марс за шампиони; Луна, Марс, Юпитер за военни; Луна, Юпитер за политици; Юпитер за актьори; Марс, Сатурн за художници), не по-малко от 11 повторени със статистическа значимост. Подобни тестове на неизвестни хора от същите професии дадоха резултати, близки до случайните очаквания. Това беше впечатляващо постижение.

Резултатите доведоха до две общи хипотези, базирани на обща извадка от 20 396 случая, които ръководиха работата му оттук нататък: (1) Различните професии са свързани с различни планети. (2) Връзката се увеличава за изявени и намалява за неизявени хора. Ефектът няма нищо общо със знаци или аспекти. Важното е дневното положение на планетата спрямо хоризонта - независимо дали е изгряваща (Асцендент) или е в кулминация (Медиум цели).

Самият Гоклен говори за получените резултати: „Нашите изследвания са дали едни и същи основни резултати в пет различни страни, за раждания през 1800-1930 г., в географски ширини от 37 до 55 градуса, обхващащи повече от 20 градуса дължина, въпреки границите, различията в езика, институции, манталитет или история. Това е по-убедително от повторенията в една държава".

                                                                                                          Благодаря ти Мишел Гоклен!

Източници:

РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ В БЛИЗНАЦИ

30 Май 2021г.÷ 23 Юни 2021г. (ПРОГНОЗА ПО АСЦЕНДЕНТ)

Ретрограден Меркурий 2021г.Ретрограден Меркурий 2021г.
АСТРОЛОЗИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО – НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

Кратка история За живота на един от първите известни български астролози.

Николай Дойнов астрологНиколай Дойнов астролог