Общи условия

Политика за поверителност на личните данни

Настоящата политика за поверителност за правата на лицата по отношение на защитата на личните им данни влиза в сила от 23 май 2018 г.

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за последващата им обработка. В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на услуги, „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД („дружеството“, „ние“, „нас“) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.

Чрез преглеждането или използването на корпоративния уеб сайт www.astroimpulse.com и предоставената форма за контакт, Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт. „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. Преглеждането и използването на този уеб сайт е предмет на най-актуалната версия на създадената политика за поверителност.

„АСТРОИМПУЛС“ ЕООД няма намерение да предоставя и/или да продава Вашите лични данни на трети лица, при спазване на условията, посочени по-долу. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД и осъществяването на комуникация с клиенти.

Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението и заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Какво представляват лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Денерис ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Кой администрира личните Ви данни?

Администратор на личните данни, събирани от www.astroimpulse.com е „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД, ЕИК: 123456789, с адрес на управление гр. София, П.К. 1784 ул. „ДИМИТЪР ДОСПЕВСКИ“ 9, e-mail: astrologyimpulse@gmail.com .

Какви лични данни се събират?

Ако решите да използвате формата за контакт, предоставена на сайта се събира информация за Вашите имена, e-mail адрес и телефон, както и всякакви други лични данни, които Вие решите да предоставите чрез съобщението Ви.

При записване на час по телефон или чрез и-мейл се събират имената Ви, телефонният Ви номер и информация за предпочитаната услуга. За целите на изработване на хороскоп се събират в допълнение към гореизброените и данни за часа, датата, годината на раждане и мястото на раждане.

Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация/услуга.

Какво ще се случи ако откажете да предоставите личните си данни?

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави пълен достъп до исканата от Вас услуга. Въпреки това можете да получите достъп и да използвате някои части от уеб сайта, които не изискват предоставянето на каквито и да било лични данни.

Как се събират личните Ви данни?

Събрани лични данни при използване на контактната и / или апликационните форми в уеб сайта

Когато използвате контактната форма, предоставени на www.astroimpulse.com, „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД може да събере всички или част от следните данни: имена, имейл адрес, телефонен номер, и други данни, които попълните във формата.

Автоматично получаване на информация

„АСТРОИМПУЛС“ ЕООД може да събира автоматично информация от Вашия уеб браузър и/или мобилно устройство веднага щом отворите и започнете да използвате уеб сайта www.astroimpulse.com. Събираната информация може да включва: името на уеб сайта, от който сте въвели нашия уеб сайт, ако има такъв, IP адреса на компютъра/прокси сървъра, който използвате за достъп до Интернет, името на Вашия доставчик на интернет услуги, вида на Вашия уеб браузър, вида на мобилното устройство, операционната система на компютъра/мобилното устройство и данни за активността Ви в браузъра за цялото време, в което използвате уеб сайта. Информация може да се използва, за да се анализират тенденциите сред нашите потребители с цел подобряване цялостната дейност на компанията.

Как се използва предоставеният имейл адрес?

Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали изпращате директен имейл на astrologyimpulse@gmail.com, изпращате запитване/съобщение през нашата контактна форма, която е поместена на уеб сайта, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с Вас. Възможно е да се свържем с Вас чрез имейл и/или обаждане по телефона (ако Вие сте ни предоставили такъв) с информация относно нашите услуги. Можете да промените предпочитанията си за комуникация с нас по всяко време на имейл: astrologyimpulse@gmail.com .

Как се използват Вашите лични данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД и осъществяването на комуникация с клиентите, свързана с предоставяне на услуги.

Предоставяне на Вашите лични данни при законова заявка

Можем да предоставим Вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните ви данни може да бъде:

- изисквано от призовка, закон или друг юридически процес;

- необходимо за подпомагане на служителите на правоприлагащите органи и/или правителствените служби за прилагане на съответния закон;

- необходимо при разследване на нарушения и/или злоупотреби, свързани с неспазване на подписани договори;

- необходимо при защита от съдебни искове или действия, насочени към нас, от трети страни, включително Вас и/или други потребители;

- необходимо за защита на законните права, личната/недвижима собственост или личната безопасност на нашата компания, потребители,
служители и филиали.

Как можете да отмените Вашето съгласие за използването на личните Ви данни?

Имате законовото право да оттеглите Вашето съгласие за запазване и използване на личните ви данни по всяко време. Дори ако оттеглите Вашето съгласие, за запазването и използването на личните Ви данни, отмяната няма да окаже влияние върху правото ни да разкриваме информация, когато ни е разрешена по закон, включително, но и не само за:

- оповестяване на трети страни, с които имаме подписани договори, като: доставчици на услуги, които предоставят обработка на финансови
данни, услуги, свързани с компютърни мрежи и системи, услуги за управление на данни;

- оповестяване на трети страни, когато такива са необходими, за коректното изпълнение на предявяване на искания от Ваша страна;

- оповестяване до правителствени агенции или отдели за правоприлагане, или както е упълномощено по друг начин съгласно приложимото законодателство;

- предварително разкрити оповестявания на трети страни;

- оповестяване на трети страни във връзка с последващи конкурси, промоции или оферти от трети страни, от които можете да се възползвате.

В случай, че решите да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни, можете да го направите чрез съобщение на: astrologyimpulse@gmail.com .

За какъв период се съхранява личната Ви информация?

Личната Ви информация ще бъде съхранявана за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква задържане за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Какви права имате във връзка с личните Ви данни?

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт чрез запитване към „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД;

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации
и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни (ако считате че са нарушени Вашите права), с адрес
гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на astrologyimpulse@gmail.com .

„АСТРОИМПУЛС“ ЕООД си запазва правото да откаже да обработи заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Лични данни на деца

„АСТРОИМПУЛС“ ЕООД не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „АСТРОИМПУЛС“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Информацията ще бъде изтрита във възможно най-кратък срок.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта www.astroimpulse.com ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.